Egzamin kwalifikacyjny – eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych (Grupa 1)

Egzamin kwalifikacyjny w zakresie sprawdzania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru – urządzenia elektroenergetyczne (Grupa 1) odbędzie się w dniu 23-04-2018 r.(poniedziałek). o godz. 16:30 w budynku NOT Łomża ul. Polowa 45 sala 106 I piętro.