Egzamin kwalifikacyjny w zakresie sprawdzania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru – urządzenie elektroenergetyczne( Grupa 1) odbędzie się w dniu 24-04-2017r. ( poniedziałek). o godz. 16:30 w budynku NOT Łomża ul. Polowa 45 sala 106 I piętro.