Egzamin kwalifikacyjny – eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych (Grupa 1)

Egzamin kwalifikacyjny w zakresie sprawdzania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru – urządzenie elektroenergetyczne (Grupa 1) odbędzie się w dniu 27-12-2017 r. (środa) o godz. 16:30 w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Łomża ul.Przykoszarowa 22 sala parter.