Egzamin kwalifikacyjny w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych (Grupa 1) – odbędzie się przed Komisją Egzaminacyjną Nr 280 w dniu 29.10.2015 r. o godz. 1630 w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Łomży ul. Przykoszarowa 22 – sala parter.