Egzamin kwalifikacyjny – eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych (Grupa 2)

Egzamin kwalifikacyjny w zakresie sprawdzania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru –  urządzenia energetyczne (Grupa 2)  odbędzie się w dniu 20-04-2017r. (czwartek). o godz. 16:30 w budynku NOT Łomża ul. Polowa 45 sala 106 I piętro.