Oddział Łomżyński SEP informuje, że egzamin kwalifikacyjny w zakresie sprawdzania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru – urządzenia elektroenergetyczne (Grupa 1) odbędzie się w dniu 12-03-2018 r.(poniedziałek). o godz. 16:30 w budynku NOT Łomża ul. Polowa 45 sala 106 I piętro.