Egzamin kwalifikacyjny w zakresie sprawdzania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru – urządzenia energetyczne (Grupa 2) odbędzie się w dniu 13-09-2018 r.(czwartek). o godz. 16:30 w budynku NOT Łomża ul. Polowa 45 sala 106 I piętro