Raport – „Energia Elektryczna dla Polski”

Szanowni Koledzy z Łomżyńskiego Oddziału SEP!
11 kwietnia 2016 r. odbyła się debata podsumowująca II Kongres Elektryki Polskiej , który rozpoczął się w dniach 1-2. grudnia 2014r.Ponad rok trwało opracowanie „ Raportu Energia Elektryczna dla Polski”. Jest to kluczowy raport dotyczący przyszłości elektryki polskiej we wszystkich jej aspektach. Zachęcam wszystkich członków naszego stowarzyszenia do zapoznania się z prezentacją zbiorczą raportu, zamieszczoną na naszej stronie. Cały raport można znaleźć na stronie: www.kongres-sep.pl.


Prezentacja_zbiorcza-REEDP.pdf (132 pobrania)


Romuald Lasota
Wiceprezes Zarządu
Łomżyńskiego Oddziału SEP