Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Łomża informuje, że organizuje Kurs Szkoleniowy dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych do 15 kV w zakresie: obsługi, konserwacji , napraw, prac montażowych oraz w zakresie prac kontrolno-pomiarowych lub obsługi zespołów prądotwórczych przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego.

Pierwsze spotkanie uczestników kursu odbędzie się w dniu 13-05-2018 r.(niedziela) o godzinie 09:00. w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Łomży ulica Przykoszarowa 22

Planowana ilość godzin szkolenia: odpowiednio 32 lub 38 godzin. Szczegółowy plan zajęć zostanie podany na spotkaniu w 13-05-2018 r.

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest liczba uczestników co najmniej 10 osób- decyzja o kontynuacji szkolenia będzie podjęta w dniu pierwszego spotkania.

Opłata za kurs wynosi: 393,60 zł dla osób ubiegających się na uprawnienia gr. E oraz 430,50 zł ? grupy E z pomiarami lub agregatami.

Opłata za egzamin kwalifikacyjny (E lub D) wynosi 210 zł.

Osoby kierowane do przeszkolenia przez pracodawców powinny wcześniej lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu dostarczyć od firmy lub elektronicznie: zlecenie z podaniem ilości osób oraz warunków płatności;

Zainteresowanych w/w szkoleniem bądź egzaminem kwalifikacyjnym
prosimy o kontakt listowny pod adres siedziby SEP O/Łomża
lub adres poczty elektronicznej: biuro@sep.lomza.pl
ewentualnie telefoniczny z n/w osobami

1.Bujnowska Jadwiga – tel. 86 216-34-61 w. 6205 lub 85 676 6205
2.Sajczyk Mirosław – tel. 86 216-34-61 w. 6201 lub 85 676 6201