Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Łomża informuje, że organizuje Kurs Szkoleniowy dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych do 15 kV w zakresie: obsługi, konserwacji , napraw, prac montażowych oraz w zakresie prac kontrolno-pomiarowych lub obsługi zespołów prądotwórczych przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego.

Szkolenie odbędzie się w dniach: 26 i 27 kwiecień 2021 r. (poniedziałek i wtorek) od godz.16:00 w sali nr 1 (parter) siedziby NOT w Łomży ul.Polowa 45.

Szkolenie obejmuje 8 godzin wykładowych.
Koszt szkolenia 1 osoby wynosi 230,- netto + VAT 52,90= brutto 282,90
Koszt egzaminu od sztuki wynosi 280,- zwolnienie z VAT.

Egzamin kwalifikacyjny w dniu 29-04-2021 godz.16:30 ( czwartek)

Zainteresowanych w/w szkoleniem bądź egzaminem kwalifikacyjnym prosimy o kontakt listowny pod adres siedziby SEP O/Łomża lub adres poczty elektronicznej: biuro@sep.lomza.pl ewentualnie telefoniczny : 603 169 107

W związku z stanem epidemii obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa:

  • zachowanie 1,5-metrowej odległości
  • zasłanianie ust i nosa
  • dezynfekcja rąk