Uroczystość 30-lecia Oddziału Łomżyńskiego SEP

W dniu 11.12.2009 w Jędrusiowej Zagrodzie w Piątnicy odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 30 lecia Łomżyńskiego Oddziału i 90 lecia SEP. W spotkaniu udział wzięli członkowie władz oddziału, przedstawiciele kół SEP oraz zaproszeni goście. Obecni byli: Jolanta Arendarska sekretarz generalny SEP, Mirosław Kasacki prezes Oddziału Białostockiego, Zenon Sosnowski prezes Oddziału Suwalskiego, Kazimierz Murawski prezes Oddziału Ostrołęckiego, Janusz Nowakowski prezes Łomżyńskiego Oddziału NOT.

Zebranych przywitał prezes Oddziału Łomżyńskiego Kol. Janusz Zych. Kol. Jolanta Arendarska odczytała list gratulacyjny prezesa SEP Jerzego Barglika, który nie mógł przybyć osobiście. Następnie kol. Janusz Zych zapoznał wszystkich z historią Stowarzyszenia Elektryków Polskich. O historii Oddziału Łomżyńskiego opowiedział kol. Mieczysław Migawa, a o historii łomżyńskiej energetyki kol. Andrzej Borkowski. Kol. Romuald Lasota podzielił się wrażeniami z Kongresu Elektryki Polskiej ilustrując je zdjęciami. Wypowiedź uzupełniła kol. Jolanta Arendarska, zapoznając obecnych z dalszymi losami pokongresowych wniosków i perspektywami ich realizacji.Obecni prezesi zaprzyjaźnionych Oddziałów SEP przekazali na ręce Janusza Zycha życzenia i upominki z okazji 30-lecia Oddziału Łomżyńskiego.Podczas koleżeńskiej biesiady zebrani oglądali wyświetlany na dużym ekranie pokaz kilkuset zdjęć ilustrujących działalność Łomżyńskiego Oddziału SEP w okresie od 1979 roku do chwili obecnej.Spotkanie trwało do późnych godzin nocnych w miłej koleżeńskiej atmosferze.