Zaproszenie na dni otwarte Ciepłowni Miejskiej

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży zaprasza na dni otwarte Ciepłowni Miejskiej przy ul. Ciepłej 16 w Łomzy, oraz węzła cieplnego w Parku Wodnym ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 16 w Łomży.

pt: „CIEPŁO, CIEPLEJ… CIEPŁOWNIA”

 
w dniach 23-24 października 2015r. w godzinach od 8.00 do 13:00
 
W programie m.in.:

  1. Wprowadzenie i podstawowe zasady związane z przestrzeganiem warunków BHP na terenie Ciepłowni.
  2. Paliwo – właściwości, źródła zaopatrzenia, transport i składowanie, podawanie do kotłów.
  3. Nośnik ciepła – źródło wody, uzdatnianie wody, cel uzdatniania.
  4. Laboratorium – zakres analiz, sprzęt do analiz i pokaz prac wybranego urządzenia.
  5. Ciepłownia – sterowanie z systemem monioringu, tabela regulacyjna, praca kotłów, pompownia, układy odżużlania i odpylania.
  6. Prezentacja węzła cieplnego w Parku Wodnym przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 15 – budynek i zasada działania.
  7. Przedstawienie sportów reklamowych MPEC Sp. z o.o. w Łomży