XII Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

Zarząd Łomżyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza na XII Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w dniu 17.03.2018 r. Miejsce obrad: sala „Wenecja” Łomża, ul .Mała Kraska 3 Początek obrad: Pierwszy termin godz. 13:00 Drugi termin godz. 13:15...

Opłaty

Opłata za jeden egzamin obligatoryjnie wynosi 10 % minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2018 roku to kwota 225,00 zł. Jednym egzaminem jest, np: „egzamin Eksploatacji w gr. 1”. „Egzamin z eksploatacji i dozoru w grupie 1” to już dwa...

Komisja Kwalifikacyjna

Przy Łomżyńskim Oddziale SEP działa Komisja Kwalifikacyjna nr 280 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (na podstawie art. 54 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r.p poz. 1059) oraz § 12 ust. 1 pkt. 2...

Uznawalność za granicą

Polskie świadectwo kwalifikacji za granicą Istotne jest, iż świadectwo kwalifikacyjne jest ważne nie tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ale również na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych w państwach członkowskich Unii...