Komisja Kwalifikacyjna

Przy Łomżyńskim Oddziale SEP działa Komisja Kwalifikacyjna nr 280 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (na podstawie art. 54 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r.p poz. 1059) oraz § 12 ust. 1 pkt. 2...

Uznawalność za granicą

Polskie świadectwo kwalifikacji za granicą Istotne jest, iż świadectwo kwalifikacyjne jest ważne nie tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ale również na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych w państwach członkowskich Unii...

Duplikaty uprawnień

Każdy, kto otrzymał uprawnienia w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Łomża w przypadku, gdy jego świadectwo kwalifikacji uległo zniszczeniu lub zostało zgubione może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu. Koszt duplikatu jednego świadectwa to 12 zł. W...
Uroczystość 30-lecia Oddziału Łomżyńskiego SEP

Uroczystość 30-lecia Oddziału Łomżyńskiego SEP

W dniu 11.12.2009 w Jędrusiowej Zagrodzie w Piątnicy odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 30 lecia Łomżyńskiego Oddziału i 90 lecia SEP. W spotkaniu udział wzięli członkowie władz oddziału, przedstawiciele kół SEP oraz zaproszeni goście. Obecni byli: Jolanta...